Печат на тази страница

Лицензии

Licenz TPP_Sviloza

"ТЕЦ Свилоза" АД гр. Свищов притежава " Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия" с № Л-122-03/ 23.04.2003 г. за срок от 20 години.