Днес: Четвъртък, Декември 08, 2022
http://tpp-sviloza.bg/modules/mod_image_show_gk4/cache/h-image01gk-is-104.pnglink
http://tpp-sviloza.bg/modules/mod_image_show_gk4/cache/h-image02gk-is-104.pnglink
http://tpp-sviloza.bg/modules/mod_image_show_gk4/cache/h-image03gk-is-104.pnglink
http://tpp-sviloza.bg/modules/mod_image_show_gk4/cache/h-image04gk-is-104.pnglink
«
»
Loading…

Инсталиране на турбогенератор № 3

simens-generatorВ момента се осъществява проект за "Инсталиране на турбогенератор № 3" в "ТЕЦ Свилоза" АД.

В процес на монтаж е кондензационна парна турбина с пет нерегулируеми пароотбора тип SST-600 (58 MW; 10.5 kV) на Siemens.

През последните 5 години са реализирани следните по-големи инвестиционни проекти:
Реконструкция на електрическото захранване и изграждане на информационно управляваща микропроцесорна система за електрофилтрите на Котлоагрегати № 1 и № 4; Автоматизирана система за разпалване, контрол и управление на Котлоагрегат № 1.