Печат на тази страница
Вторник, 17 Декември 2013 13:39

ТЕЦ Свилоза получи лиценз за търговия с електрическа енергия

 

IMG 75683

ТЕЦ Свилоза АД, кандидатства пред ДКЕВР и придоби Лицензия № Л-417-15/21.10.2013 г. за извършване на дейността "Търговия с електрическа енергия", включваща права и задължения на "Координатор на стандартна балансираща група" за срок от 10 години.

Дружеството счита, че този срок ще е достатъчен, за да може ТЕЦ Свилоза да натрупа опит и да усъвършенства своята работа като активен участник в електроенергийния пазар в като търговец на електрическа енергия.