Печат на тази страница

Кариери

Кандидатстването за дадена позиция се извършва лично чрез формуляр, който може да получите на е-mail-а си. Към него може, да добавите своето CV и мотивационно писмо. Процедурата по подбор на персонал включва най-общо етап на предварително разглеждане на кандидатурите, които отговарят на обявените изисквания към конкретната длъжност, и етап на провеждане на писмени тестове и интервюта.