Днес: Четвъртък, Декември 08, 2022
http://tpp-sviloza.bg/modules/mod_image_show_gk4/cache/h-image01gk-is-104.pnglink
http://tpp-sviloza.bg/modules/mod_image_show_gk4/cache/h-image02gk-is-104.pnglink
http://tpp-sviloza.bg/modules/mod_image_show_gk4/cache/h-image03gk-is-104.pnglink
http://tpp-sviloza.bg/modules/mod_image_show_gk4/cache/h-image04gk-is-104.pnglink
«
»
Loading…

История

himg01Построяването на ТЕЦ Свилоза е извършено за 7 години. През май 1965 г. е положена първата копка на централата.

Първите функционални проби на Котлоагрегат № 1 и Тугбогенератор № 1 се осъществяват на 25 декември 1970 г. Официално те се въвеждат в експлоатация на 20 април 1971 г. и се присъединяват към националната енергийна система.

Шест месеца по-късно, на 15 ноември 1971 г., се активира и Котлоагрегат № 2.

На 11 май 1972 г., заработват и Котлоагрегат № 3 и Тугбогенератор № 2.

На 25 декември 1972 г., се пуска и Котлоагрегат № 4.

В момента се осъществява проект за "Инсталиране на турбогенератор № 3".

В процес на монтаж е кондензационна парна турбина с пет нерегулируеми пароотбора тип SST-600 (58 MW; 10.5 kV) на Siemens.

През последните 5 години са реализирани следните по-големи инвестиционни проекти:
Реконструкция на електрическото захранване и изграждане на информационно управляваща микропроцесорна система за електрофилтрите на Котлоагрегати № 1 и № 4; Автоматизирана система за разпалване, контрол и управление на Котлоагрегат № 1.